De Biltse Schooldag van de duurzaamheid 


De 2e editie van De Biltse Schooldag van de duurzaamheid vond plaats in oktober. Het programma was onderdeel van de Week van de Duurzaamheid in gemeente De Bilt. 

 

Tijdens deze dag werden doe-activiteiten georganiseerd. Kinderen leerden via spel en plezier en vooral zélf doen, wat duurzaamheid betekent en hoe zij kunnen bijdragen aan een duurzamere samenleving. Daarbij werd nauw samengewerkt met de gemeente en lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties.
 

Leerlingen gingen op excursies naar lokale bedrijven en er kwamen gastdocenten van lokale organisaties naar de scholen toe. Ze kregen voorlichting over biologische producten en gezonde voeding. 

Via een duurzame speurtocht door het winkelcentrum van Bilthoven, kwamen kinderen in contact met voor hen onbekende mensen op straat en met winkeliers. De vragen (vraag aan een voorbijganger hoe..., vraag aan een winkelier hoe...,) maakten nieuwsgierig, zette aan tot actie en zorgden voor de verbindingen.

2023-24          Rotaryclub                                    Project                                               Bedrag

D1570              RC Utrecht-West                           Wash Project                                     10.000

D1610              RC Breda-Mark en Aa                  Training Oekraïne                                5.000

D1610              RC Roosendaal                             Ziekenhuis Rwanda                            7.000

D1580              RC Amsterdam International     Vrouwen Empowerment                     2.000

D1610              RC Ridderkerk                               Expertise Centrum Sibusio                5.000 

D1550              RA Peelland                                  Stichting Leergeld                                   500
D1580              RC Bussum                                   Kankeronderzoek Kinderen                5.000

D1580              RC Bloemendaal Caprera           Werken (z)onder armoede                 4.515

D1570              RC Hilversum West                     Zaden voor boeren                              2.000

D1550              RC Weert                                       Wandelen voor water                             800

D1590              RC Emmen ’t Loo                         Voedselbank Diner                              1.000

D1550              RC Gemert-Bakel/Laarbeek       Samen leven = Samen Vieren           1.750

D1570              RC Maarssen                                Bijdrage video opname                         500

D1570              RC Veenendaal                             Scoren voor je toekomst                   3.000

D1570              RC Bussum                                   Samen aan Tafel                                    500

D1580              RC Monnickendam                      Only Friends                                         4.000

D1570              RC Houten Castellum                 Kunstgrasveld                                      4.000

D1570              RC Groot Bilthoven                      Schooldag v.d. Duurzaamheid          1.000

D1600              RC Scheveningen                        Optreden jeugdorkesten                        750

D1570              RC Nieuwegein                            Evenement 300 inwoners                  4.000
D1580              RC Amsterdam-Nieuwendam   Plastic Recycle Labs                           5.000

D1570              RC De Bilt-Bilthoven                    Schooldag v.d. Duurzaamheid             500
D1570              RC Utrecht-West                          WASH project Tanzania                   10.000
D1600              RC Scheveningen                        Kick-off middagen De Poort              1.000
D1580              RC AMU                                        Opvanghuis Bali                                   3.500           

2022-23           
D1570              RC Bussum                                  Hockeyscholenproject India              5.000

D1560              RC Apeldoorn Zuid                      Leerorkest Apeldoorn                         3.100

D1570              RC Bussum                                  Onderzoek hormoonstoornis             5.000

D1580              RC Bergen                                    Special Olympic World Games              375
D1580              RC Amsterdam-International    School in Roemenië                             2.000

D1570              RC Bilthoven-Zandzegge           School in India                                      7.500

D1580              RC Amsterdam Sloterdijk          Asmatters Indonesie                           1.000
D1560              RC Arnhem                                   Duchenne                                              2.000

Buddha’s Smile School


De donatie van de Teenstra Foundation van 7.500 euro werd aangewend voor tien meisjes die een middelbare schoolopleiding volgen of vervolgopleiding hierop (Graduate opleiding). Met een goede opleiding hebben zij kans op een baan en daarmee op een beter en menswaardig leven voor zichzelf en hun families in Nepal.

Ook is jullie bijdrage besteed aan voedzame maaltijden voor de 220 zeer arme en straatkinderen van de Buddha’s Smile School. Dit betreft de lagere school.
Voor de meeste kinderen is deze lunch op school de enige voedzame maaltijd van de dag. Met deze voeding hebben zij een grotere kans om gezond te blijven, zich te ontwikkelen en ook beter te leren op school.

Grote dank namens alle kinderen van de Buddha’s Smile School

Dit project werd mede gefinancierd door Rotaryclub Bilthoven-Zandzegge.

Urban farming 2021

RC Sloterdijk is goed bezig: voedselbossen op het platteland in Kenia groentetuinen in de stad Nairobi. Dit project mikt tegelijkertijd op twee doelen: 

  • het realiseren van een eigen voedselvoorziening voor een gemeenschap uit de slums van Nairobi en een plaatselijke dorpsgemeenschap 
  • het verschaffen van werkgelegenheid in de voedselproductie.

De samenwerkingspartner is Ghetto Smart: 3 vrouwen uit de slums van Nairobi die het tot hun opdracht rekenen om bovenstaande te realiseren. En het lukt! Met weinig middelen wordt er steeds meer grond omgetoverd tot een voedselbos of groentetuin. 

De Teenstra Foundation ondersteunt met een donatie van € 1.000.-.

Medisch centrum Gambia

In 2019 deden leden van RC Etten-Leur mee aan de ‘Rotary Challenge’ : met een volgestouwde landrover met hulpgoederen naar Gambia. Zij bezochten o.a. het Lamin Health Center (LHC) : een non-profit ziekenhuis in Gambia en de enige aanbieder van poliklinische, intramurale en spoedeisende zorg in een gebied van 35.000 inwoners. Het ziekenhuis staat onder directie van de Nederlandse Annemiek de Koning.

De club besloot om te helpen met het ontwikkelen van het laboratorium. O.a. was er dringend een fullbloodmachine nodig en een analyzer.  

De Teenstra foundation ondersteunt met een donatie van € 4.000.-.


Healthy kids sport 2021

Wist U dat 12.3% van de kinderen tussen de 4 en 12 jaar overgewicht heeft? Rotaryclub Oosterwolde heeft het programma ‘healthy kids’ ontwikkeld: leefstijlprogramma’s voor kinderen: van peuters tot aan jongvolwassenen. Dat kinderen op jonge leeftijd al leren dat gezond sporten en gezond eten ook nog eens het beste medicijn is tegen overgewicht en obesitas. In Ooststellingwerf kunnen de scholen kunnen pakketten inkopen inzake:

  • Voeding
  • Sport en bewegen
  • Tegengaan alcohol en roken

Er wordt samengewerkt met o.a de GGD, de gemeente en het plaatselijke jongerenwerk.

We ondersteunen dit met een donatie van 
€ 5.000.-.


Vlieland kamp


Al sinds 1972 organiseert de Stichting Rotary Vlielandkamp jaarlijks het vakantiekamp voor kinderen die, om uiteenlopende redenen, zonder het kamp niet met vakantie kunnen. Meer dan honderd kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 10 jaar gaan, verdeeld over twee perioden van tien dagen, mee naar het eiland Vlieland en hebben daar en onvergetelijke vakantie.

De kinderen komen uit het hele land. Ze worden door vrijwilligers van de plaatselijke Rotaryclub opgehaald en naar Harlingen gebracht. Tien dagen later worden ze door hen ook weer thuisgebracht. Het kamp is gratis voor de deelnemende kinderen. De kosten worden betaald door de Rotaryclub.


Speeltoestellen in Amsterdam-Zuidoost

Rotary club Amsterdam-Zuidoost heeft in samenwerking met De Stichting Speeltuinbende de speeltoestellen uitgebreid. De Stichting Speeltuinbende streeft meer speeltuinen toegankelijk te maken voor kinderen met een handicap, zowel lichamelijk als verstandelijk.

Wat is de Speeltuinbende?

De Speeltuinbende is een testteam van kinderen met én zonder handicap. Wij willen ervoor zorgen dat speelplekken in Nederland toegankelijk worden gemaakt, zodat kinderen – met én zonder handicap – samen kunnen spelen.


Nacht op het dak


De leerlingen van de derde en vierde klassen van Bouwen, Wonen & Interieur maakten vier daken voor het Watersnoodmuseum, waarop maximaal honderd leerlingen kunnen gaan zitten. Op die daken krijgen basisschoolleerlingen en leerlingen uit het voortgezet onderwijs, van ooggetuigen het indrukwekkende verhaal over de Ramp te horen. 
Leerlingen uit Goedereede en Zierikzee gingen donderdagavond als eersten het dak op bij het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Om te luisteren naar het angstige avontuur dat Piet Vreeswijk in de rampnacht van 1953 meemaakte in Battenoord. 


2021-22

D1590              RC Hoogeveen                          Samen Speelplan                                5.000

D1580              RC Amsterdam-Nachtwacht   Peukenvrij Amsterdam                      2.500

D1580              RC Amsterdam-Nieuwedam   Recycling Truck                                   5.000

D1570              RC Bussum                                Gentherapie Blindheid                       5.000

D1550              RC Schaijk-Land van                Noodtransport Oekraïne                    4.400 
                          Ravenstein                                 

D1560              Rotary Water &                         Project Indonesië                                5.000
                          Gezondheidszorg             
D1590              RC Apeldoorn-Noord                iPad's kinderen Oekraïne                   2.500
D1610              RC Middelburg                          Hulpmiddelen & medicijnen
                                                                              Oekraïne                                                5.000
D1560              RC Oosterbeek Kabeljauw      Ghana irrigatiesysteem tuinen          6.000

2020-21

D1570             RC Bussum                               Kinderhart revalidatie                            5.000
D1570             RC Bussum                               Opleiding medisch instrument-           5.000
                                                                            maker Senegal                                             
D1580             RC Kinderdijk                           Bee keeping (global grant) Kenia         3.000 
D1560             RC Barchem                             Cursus reanimatie onderwijs nld         5.000 
D1560             RC Etten-Leur                           Medische apparatuur ziekenhuis        4.000   
                                                                            Gambia                                                   

2019-20
                         Landelijk                                  RLI kosten bijeenkomst                            500

D1570             RC Vlielandkamp                    Vlielandkamp kansarme kinderen          750

D1560             RC Arnhem                              Stichting Duchenne Triatlon                 1.500

D1580             RC Amsterdam-S’dijk             Lijstenmakerij weeshuis Georgië           665

D1580             RC Amsterdam S’dijk             Vergroening: voedselbos Kenia           1.000

D1600             RC Sassenheim                      Portofoons jeugddorp Leiden               1.500

D1570             RC Gooimeer                           Stichting Lifeline babyspullen              2.250

D1560             RC Lopikerwaard                    Stichting Hartekind pacemakers         2.500

D1590             RC Oosterwolde                     Stichting Healthy Kids sport                 4.300

D1580             RC Hoorn                                 Watertanks NakuruKenia                      4.440

D1580             RC Krommenie                       Stichting Anna's huis Leven                  5.000
                                                                           met kanker 

D1580            RC Amsterdam-N’dam           Corona noodfonds A’dam-Noord         5.000