Kroonprinses Beatrix en Prins Claus, geflankeerd door de Wereldpresident van Rotary international Sput Teenstra en zijn vrouw Ella, waren eregasten op de regionale Rotary conferentie in Amsterdam die van 6 - 10 oktober 1965 werd gehouden.

Bestuur

Het bestuur van de Teenstra Foundation bestaat anno 2019 uit de volgende Rotarians:

.           Anne Legeland            RC Amsterdam-Nieuwendam           voorzitter

.           Ed Bergsma                 RC Apeldoorn-Noord                          secretaris                              

.           Kees Denissen             RC Bussum                                         penningmeester

 

Het bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar en kan tevens besluiten nemen na overleg per mail of telefoon.

De bestuursleden hebben zitting gedurende drie jaar. Een landelijke spreiding wordt beoogd. Er is een rooster van afreden en een bestuurslid kan één keer herbenoemd worden. 

De Relatie met Rotary Nederland

De Teenstra Foundation onderhoudt als landelijke Rotarystichting een nauwe relatie met Rotary Nederland. De website van de Teenstra Foundation kan rechtstreeks dan wel via de Rotarysite worden benaderd:

www.teenstrafoundation.com dan wel www.rotary.nl

ANBI    

 

De Teenstra Foundation heeft sedert 01.01.2010 de ANBI status onder RSIN nummer 816766605. De Foundation voldoet als volgt aan de ANBI-vereisten:

 

Beleidsplan

Het beleid van de Teenstra Foundation is dat er jaarlijks conform de doelstelling bijdragen worden verleend. 

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Verslag uitgeoefende activiteiten

De Foundation  vervaardigt ieder jaar een jaarverslag

 

Verslag financiële huishouding

De Foundation vervaardigt ieder jaar een financieel verslag

 

Inschrijving Kamer van Koophandel

De Teenstra Foundation is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41200950

De geschiedenis van de Teenstra Foundation

Sput Teenstra Internationaal Rotary President

De tuberculose deskundige C.P.H. (Sput) Teenstra (1903-1973) was President van Rotary International in 1965-1966. Hij is de enige Nederlander die deze functie heeft vervuld en hij besloot een gedeelte van zijn vermogen te bestemmen voor Rotary-werk.

 

Sput Teenstra en zijn vrouw Ella Ahlin                     
Na de dood van Sput Teenstra richtte zijn vrouw Ella Åhlin de Stichting Maatschappelijk Werk in Rotaryverband

De doelstelling is:  

‘De stichting heeft tot doel bij te dragen aan het dienstideaal van de Rotarybeweging door het verlenen van materiele- en geestelijke steun aan personen en instellingen, zowel in-als buiten Nederland, die daaraan behoefte hebben. ‘

 

Ook liet mevrouw Ahlin opnemen:

a.      dat deze doelstelling niet veranderd mocht worden

b.     dat het basisvermogen niet uitgegeven kan worden

c.     In haar eigen testament bestemde zij vervolgens een legaat  aan de Teenstra Foundation en liet zij opnemen dat haar legaat gebruikt moet worden voor  ‘jeugdwerk in Rotary-verband’.  Een gedeelte van het vermogen van de Teenstra Foundation is derhalve gelabeld is voor jeugd. 


Op 15.02.2006 werd de naam gewijzigd in Stichting Teenstra Foundation. De doelstelling – zoals hierboven omschreven - bleef onveranderd. En in de geest van mevrouw Ahlin heeft jeugd een streepje voor.