Aanvragen

Als u lid bent van een Nederlandse Rotaryclub of een Nederlandse Rotaractclub kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage van de Teenstra Foundation.
Lees allereerst de hieronder vermelde criteria. Als u hieraan voldoet dan kunt u onderstaand aanvraagformulier downloaden en invullen.
Als het volledig is ingevuld kunt u het mailen naar [email protected]Bent u geen lid van Rotary dan kunt u contact opnemen met een lokale Rotaryclub of Rotaractclub. Als zij uw project financieel willen ondersteunen dan kunnen zij hiervoor bij de Teenstra Foundation een aanvraag indienen.

Criteria voor een bijdrage

De criteria voor een bijdrage van de Teenstra Foundation zijn de volgende:

 

 1. De aanvraag dient te geschieden door een Nederlandse Rotaryclub, een Nederlandse Rotaractclub of een aan Rotary gelieerde gelieerde stichting in Nederland. Deze aanvrager is tevens verantwoordelijk voor de verantwoording. 
 2. Voor de aanvraag dient het te downloaden Aanvraag- en Verantwoordingsformulier te worden gebruikt. Zowel bij de aanvraag als bij de verantwoording dient dit volledig te zijn ingevuld en ondertekend. 
 3. Correspondentie geschiedt uitsluitend via [email protected]
 4. Wij dragen nooit meer bij dan de club zelf, tot maximaal 10.000 euro per project.
 5. Wij willen een substantiële bijdrage leveren aan een project en daarom kunnen wij een aanvraag waarvan de projectkosten hoger zijn dan 50.000 euro niet honoreren.
 6. De doelstelling van het project moet aansluiten bij de idealen en normen van Rotary International en passen binnen de doelstelling van de Teenstra Foundation. 
 7. De bijdrage van de Teenstra Foundation is niet hoger dan de eigen bijdrage van de Rotaryclub, de Rotaractclub of een aan Rotary gelieerde stichting in Nederland.
 8. De bijdrage van de Teenstra Foundation mag alleen worden aangewend voor het in de aanvraag omschreven project. 
 9. Het project dient een concrete activiteit te zijn.
 10. Het is mogelijk om onder bepaalde omstandigheden aan de Teenstra Foundation een garantstelling te vragen. 
 11. De Teenstra Foundation draagt niet bij aan exploitatiekosten.
 12. De Teenstra Foundation draagt slechts bij uitzondering bij aan de voorafgaande fundraising activiteiten voor een project.
 13. De aanvragende club verleent door de acceptatie van de bijdrage van de Teenstra Foundation toestemming om informatie over en foto’s van het project te plaatsen op de website of in andere uitingen van de Teenstra Foundation.
 14. Binnen twee maanden na de afronding van het project mailt de aanvragende club het volledig ingevuld verantwoordingsformulier inclusief 4 foto’s in jpg. Daarnaast zijn andere rapportages en/of nieuwsbrieven welkom. 
 15. De bijdrage van de Teenstra Foundation wordt uitgekeerd zodra de aanvraag is goedgekeurd. 
 16. Mocht blijken dat de bijdrage van de Teenstra Foundation niet of niet in zijn geheel nodig was, dan wordt de toekenning aangepast en dient de aanvrager het teveel ontvangen bedrag terug te storten.
 17. De aanvrager vermeldt in alle uitingen rondom het project de naam van de Teenstra Foundation als een van de financiers die het project mogelijk heeft gemaakt.

Hoe behandelen wij uw aanvraag

Zodra uw aanvraag binnen is nemen wij contact met u op.
In de bestuursvergadering van de Teenstra Foundation worden de aanvragen besproken. Op basis daarvan wordt besloten of, en zo ja, onder welke voorwaarden een bedrag zal worden toegekend.

Download hier het aanvraagformulier en verantwoordingsformulier

Een volledig ingevuld formulier kunt u mailen naar [email protected]