Aanvragen

Als u lid bent van Rotary kunt u het formulier invullen. 
Bent u geen lid van Rotary dan kunt u contact opnemen met u lokale Rotaryclub. Als die u aanvraag willen honoreren met een bijdrage dan kunnen zij dit bij de Teenstra foundation indienen.

Criteria voor een bijdrage

De criteria voor een bijdrage van de Teenstra Foundation zijn als volgt:

 1. De aanvraag dient te geschieden door een Rotaryclub of Rotaractclub in Nederland, tevens verantwoordelijkheid nemend voor de voortgangs- en eindrapportage
 2. De doelstelling van het project moet aansluiten bij de idealen en normen van Rotary International en passen binnen de doelstelling van de Teenstra Foundation 
 3. De bijdrage is niet hoger dan de eigen bijdrage van de Rotaryclub of Rotaract club 
 4. De verstrekte subsidie mag alleen worden aangewend voor het in de aanvraag omschreven doel. 
 5. Het project dient een concrete activiteit te zijn 
 6. Het is mogelijk om in bepaalde omstandigheden aan de Teenstra Foundation een garantstelling te vragen 
 7. De Teenstra Foundation draagt niet bij aan exploitatiekosten.
 8. De Teenstra Foundation draagt slechts bij uitzondering bij aan de voorafgaande fundraising activiteiten voor een project 
 9. Rotaryclubs kunnen tevens een aanvraag doen als bijdrage voor een District Grant of een Global Grant
 10. Rotaryclubs en Rotaract clubs kunnen tevens een aanvraag doen voor Internationale projecten: 
  * Samen met een buitenlandse club zonder dat er sprake is van een Global Grant. 
  * Indien in het betreffende land geen Rotaryclub aanwezig is doch een particulier of particuliere organisatie waarin voldoende vertrouwen wordt gesteld om het project tot een succesvol einde te brengen en de Nederlandse Rotaryclub of Rotaract club de correcte uitvoering borgt en rapporteert
 11. De aanvragende Rotaryclub verleent door de acceptatie van de bijdrage van de Teenstra Foundation toestemming om foto’s van de activiteit te plaatsen op de website of andere uitingen van de Teenstra Foundation 
 12. Binnen twee maanden na afloop van het jeugdprogramma stuurt de aanvragende Rotaryclub een kort inhoudelijk verslag, foto’s in jpeg en een financieel verslag in.
 13. De bijdrage van de Teenstra Foundation wordt uitgekeerd zodra het eindverslag is ontvangen en goedgekeurd. 
 14. Mocht blijken dat de bijdrage van de Teenstra Foundation niet of niet in zijn geheel nodig was, dan wordt de betaling dienovereenkomstig aangepast.

Hoe behandelen wij uw aanvraag

Zodra uw aanvraag binnen is zal het bestuur dit overleggen met de aanvragende Rotary club. 
In de bestuursvergadering van de Teenstra foundation worden elk kwartaal de aanvragen behandeld en wordt besluit genomen over de aanvraag.

Download hier het aanvraagformulier

Een volledig ingevuld formulier kunt u zenden via mail of post