Doneren

Het vermogen van de Teenstra Foundation bestaat uit de nalatenschap van de heer Sput Teenstra en zijn echtgenote Ella Ahlin, alsmede uit donaties van derden.  

 

Aangezien de Teenstra Foundation de ANBI-status heeft, is zij vrijgesteld van het betalen van schenk- en erfbelasting. 
Heel graag gaan we met u in gesprek als u overweegt een gift of schenking te doen, of ons op te nemen in uw testament.
Alle extra inkomsten, ook van bedrijven, maken het mogelijk nog meer projecten te kunnen financieren.

Bent u Rotarylid dan zou u een eigen Fonds op Naam bij de Teenstra Foundation kunnen oprichten met een inleg van €50.000. Wij hebben het proces van beoordelen en toekennen van aanvragen uitstekend op orde en nemen u veel werk uit handen. 

Teenstra Foundation: NL 03 ABNA 0450 673 952
ANBI status onder RSIN nummer 816766605


Doneren Teenstra Foundation