Newsroom

U vindt hier het laatste financiële jaarverslag en downloads.
Het boekjaar eindigt in juni.

Het doet de bestuursleden genoegen te melden dat de Teenstra Foundation in het jaar 2020-2021 o.a. het volgende heeft gerealiseerd:

  • Aanpassing statuten, nieuwe website, online aanvraagformulier, flyer
  • Een forse toename van het aantal aanvragen
  • Een tekstueel en financieel jaarverslag 2019-2020
  • Een beleidsplan 2020 - 2023

 

Een van de doelstellingen voor het lopende jaar is dat de mogelijkheden van de Teenstra Foundation beter bekend worden bij alle clubs – in alle districten.


Begroting 2021-2022
Beleidsplan 2020-2023

Jaarverslag 2020-2021
Financieel verslag 2020-2021
Begroting 2020-2021

Jaarverslag 2019-2020
Financieel verslag 2019-2020
Begroting 2019-2020

Jaarverslag 2018-2019
Financieel verslag 2018-2019

Begroting 2018-2019

Jaarverslag 2017-2018