Teenstra Foundation

De Teenstra Foundation ondersteunt Nederlandse Rotaryclubs, Rotaractclubs, alsmede overkoepelende Rotary-organisaties  bij het realiseren van hun projecten voor groepen in de samenleving die een steun in de rug nodig hebben - door het geven van een financiële bijdrage. Een deel van de opbrengsten van het vermogen is geoormerkt voor jeugd. Het overige deel wordt besteed binnen de doelstelling, in binnen- en buitenland.